Aanleveren

Wij drukken uw digitale aangeleverde bestand of werken uw eigen ontwerp uit. Indien u het bestand compleet bij ons wilt aanleveren, dient u met een aantal punten rekening te houden:

 

U kunt de bestanden aanleveren in de volgende programma’s:

· InDesign
· Illustrator
· Photoshop

 

Niet ieder illustratiedocument is geschikt om in drukwerk te verwerken. Met name afbeeldingen van Internet zullen niet zelden tot teleurstellende drukresultaten leiden.

 

Neem altijd een kleurgescheiden uitdraai mee.

    ** Bestanden groter dan 20 Mb kunnen niet via dit formulier worden verzonden, gebruik daarvoor WeTransfer.com **