Aanleveren

Wij drukken uw digitale aangeleverde bestand of werken uw eigen ontwerp uit. Indien u het bestand compleet bij ons wilt aanleveren, dient u met een aantal punten rekening te houden:

U kunt de bestanden aanleveren in de volgende programma’s:

· InDesign
· Illustrator
· Photoshop

Niet ieder illustratiedocument is geschikt om in drukwerk te verwerken. Met name afbeeldingen van Internet zullen niet zelden tot teleurstellende drukresultaten leiden.

Neem altijd een kleurgescheiden uitdraai mee.

Drukkerij De Haan BV
Bloemgracht 124
1015 TP Amsterdam
tel: 020 – 623 28 88
e-mail: info@drukkerijdehaan.nl

openingstijden:
maandag t/m zaterdag
van 8.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 16.30 uur.

Volg ons via:

f-book 

huwlijkskaarten